Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty pre agropotravinársky priemysel - iBiotec - Tec Industries

ŠPECIFICKÉ PRODUKTY NA ÚDRŽBU 
V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE 
schválené NSF normou
detekovateľné odstrániteľné pomôcky

 

 

POTRAVINY SÚ ZRIEDKAVO MODRÉ

Modrá potravina v prirodzenom stave je v prírode zriedkavá. Aby bola organická molekula modrá, treba splniť prísne podmienky; závisia od koncentrácie pigmentu, ako aj od pH. Aby bola potravina modrá treba, aby bola alkalická. To neexistuje v živočíšnej ríši a je veľmi zriedkavé v rastlinnej ríši. Modrá farba sa kategorizuje ako nejedlá lebo sa v prírode nevyskytuje, je teda chemická. Hovorí sa, že táto potravina je nevhodná, pretože sa nezhoduje s predstavami o nej a vytvára poznávacie rozpory, akú sú psychologické nepohodlie a negatívne emócie.

Evolúcia by mohla tento jav vysvetliť, modrá potrava nie je pre ľudí lákavá. Štúdie vedené Chrisom Gunterom ukazujú, že táto farba potláča chuť.

Štúdia MINTEL, výsledky spolupráce 60 odborníkov analytikov z viac ako 12 krajín umožnila realizovať medzinárodnú databázu GNPD týkajúcu sa nových produktov uvedených na trh. Táto štúdia odráža námety kľúčových spotrebiteľov. Z toho vyplýva, že všetky nové modré potraviny majú nízku dĺžku života.

To ostatne potvrdzujú rôzne známe príklady.

Modrý kečup Heinz uvedený na trh v roku 2003 bol celoplošne stiahnutý z predaja v roku 2006.

Modrá PEPSI uvedená na trh v roku 2002, potom stiahnutá, pretože obsahovala dnes zakázané farbivo.

Je príliš skoro odhadnúť úspech modrých vín ale debata týkajúca sa prirodzeného procesu vinifikácie tvorí už prvú stranu Tým skôr, že robenie modrých vín nie je nový nápad. Datuje sa od roku 1930 a zrodilo sa v Turíne. Možno len konštatovať, že ich budúcnosť nebola úspešná.

Napokon je vhodné spomenúť, že pokusy sa robili aj s rajčinami!

Kockové rajčiny a modré rajčiny

Kockové rajčiny vyvolali menej obáv ako modré rajčiny. Konzumenti vnímali modré rajčiny ako geneticky upravené.

 

SÚ MODRÉ POTRAVINY NEBEZPEČNÉ?

Použitie farbív v potravinách podlieha Smernici Rady 94/36/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 pod záštitou Európskeho úradu pre  bezpečnosť potravín (EFSA). Pre Spojené štáty je oprávnený Federálny úrad Spojených štátov pre potraviny a lieky (FDA), pre Spojené národy OSN na základe Kódexu (Codex Alimentarius).

Zoznam sa nachádza v prílohe 1 smernice Rady 62/2645/EHS z roku1962 a podlieha nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012. 

Medzinárodný agropotravinový podnik alebo podnik s úmyslom exportovať do inej krajiny sa bude musieť zosúladiť s požiadavkami krajiny, ktoré nie sú rovnaké ako v krajine pôvodu.

 

E 130  Modrý idantrén získaný z antacénu ZAKÁZANÝ OD ROKU 1977 pre všetky krajiny.

 

E 131 Patentová modrá V získaná z petrochémie neuvedená v zozname Kódexu, povolená v EHS, zakázaná V USA. Štúdia 1987 medzinárodného centra pre výskum rakoviny (CIRC): potenciálne karcinogénna u potkanov. Obsahuje v malých pomeroch ťažké kovy, arzén, olovo, ortuť, kadmium. Prípustná denná dávka je stanovená na 5 mg/ kg telesnej hmotnosti.

 

E 132  Indigová karmínová červeň syntetizovaná sulfonáciou extraktu indiga. Obsahuje malé množstvá ťažkých kovov, arzén, olovo. 

Klasifikácia CLP H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Štúdie preukázali potencionálnu toxicitu spôsobujúcu dýchacie problémy, gastročrevné symptómy. Uľahčuje abnormálny vývoj buniek, zvlášť nádorov u potkanov. Napriek týmto údajom je povolená vo Francúzsku. Prípustná denná dávka sa predsa len znížila v rokoch 1984 a 2010 a dnes je 5 mg/kg telesnej hmotnosti. Bola zakázaná v Nórsku a znova zavedená EHS.

 

E 133 Brilantná modrá FCF. Umelé farbivo získané z dechtového oleja. Môže obsahovať hliník a je teda potenciálne neurotoxický. Je podozrenie, že zhoršuje choroby ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Je rovnako podozrenie, že podporuje alergie, astmu, hyperaktivitu; asociácie spotrebiteľov ju veľmi neodporúčajú pre deti. Štúdia z roku 2015 jasne ukazuje cytotoxické a genotoxické účinky na ľudské lymfocyty. Klasifikácia CLP  Podozrenie na karcinogénne účinky, nedostatočné dôkazy. Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov. Uznaná za možný karcinogén asociáciou ARTAC.  Nežiadúce účinky u osôb citlivých na aspirín. Je zakázaná v BIO. Obsahuje ťažké kovy v malých množstvách, arzén, olovo, kadmium, nikel. Prípustná denná dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti.

 

V lekárskom prostredí modré farbivá nachádzajú svoje hlavné uplatnenie v označovanie sentinelových uzlín v onkologickej chirurgii. Anafylaktické reakcie s podozrením, že sú sprostredkované IgE protilátkami, sú nezanedbateľnou komplikáciou týchto farbív. Tieto substancie sú implikované do perioperačných alergických reakcií. (Anafylaxia na modré farbivá)

 

Existujú predsa len výnimky. Modré curaçao, sirup alebo liehovina, pochádzajúce Karibiku je modré, E 132 pre niektoré krajiny, E 133 pre iné.

Kvet Klitórie ternatskej (Clitoria Ternatea) z čeľade bôbovité (Fabaceae) obsahuje antokyány z rodiny flavonoidov. Mení farbu pri kyslom pH. Je povestná svojimi mnohými terapeutickými účinkami. Okrem toho sa izolovali peptidy nazývané cliotidy, ich potenciálne protimikriobiálne a protirakovinové účinky sa v súčasnosti skúmajú.

Klitória ternatská (Clitoria Ternatea) sa vo svete značne konzumuje ale nie je predmetom povolenia v potravinovom prostredí. 

 

Analýzy správania sa + rarita modro sfarbených potravín

Z mnohých dôvodov cudzorodé látky, ktoré môžu kontaminovať potraviny, musia byť podľa dohody a z dôvodov rozlíšenia modré. BCR 8 ostatne odporúča túto farbu. V agropotravinárskom priemysle sa nachádza mnoho modrých predmetov, značkovačov, pier, obväzov, čepcov, dýchacích másk, tesnení, upevňovacích krúžkov, nožov, štetcov vrátane ich štetín....

 

iBiotec dodáva všetky produkty schválené NSF normou s modrými a

detekovateľnými pomôckami DETECT BLUE®